Θέματα εξετάσεων

 Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2006

  Preliminary Test ECPE 2004-05

  Preliminary Test ECPE 2003-04

  Preliminary Test ECPE 2002-03

  Preliminary Test ECPE 2001-02

Η αρχική φάση εξέτασης για το ECPE, δηλαδή το Preliminary Test, διαρκεί 30 λεπτά και περιέχει 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Γραμματικής, Λεξιλογίου, Close και Reading. Ο εξεταζόμενος για να προχωρήσει στην τελική φάση του ECPE πρέπει να πετύχει στο Preliminary το οποίο ισχύει για 2 χρόνια.

Προχωρήστε στην επόμενη σελίδα...