Γλώσσες

Γερμανικά

  • Τμήματα όλων των επιπέδων
  • Πτυχία GOETHE INSTITUT:
    • A, B, C, D GRUNDSTUFE
    • ZERTIFIKAT DEUTSCH
    • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUEFUNG

Computers

Μέσα από σύγχρονα προγράμματα, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε επιπέδου, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη νέα τεχνολογία, αλλά κυρίως εξασκούν και διευρύνουν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων κατανόησης κειμένου, γραμματικής, λεξιλογίου, προφοράς, listening και ορθογραφίας.

Ακόμη, στο εργαστήριο των υπολογιστών παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην εκπαιδευτικό λειτουργικό σύστημα Edubuntu, μια διανομή Linux στην αγγλική γλώσσα ειδική για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Θερινά τμήματα

Για όλες τις γλώσσες παρέχονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές που το έχουν ανάγκη, καθώς και μαθήματα εντατικής διδασκαλίας για αλλαγή επιπέδου κατά τη θερινή περίοδο.