Δραστηριότητες

Δανειστική βιβλιοθήκη - Προβολές ταινιών - Εργαστήριο Η/Υ - Internet - Party

Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση ξένων γλώσσών, όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική διαδικασία, γίνεται πολύ περισσότερο άμεση και εύληπτη από τα παιδιά όταν συνοδεύεται από προσεγμένες δόσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Έτσι, προσπαθούμε τα μαθήματά μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ζωντανά και να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες.

Κι επειδή η εκπαιδευτική εμπειρία πρέπει να προσφέρει τόσο γνώση όσο και ικανοποίηση:

- Τα μαθήματα υποβοηθούνται από οπτικοακουστικό υλικό και προβολές ειδικών για την εκμάθηση ξένων γλωσσών ταινιών.

- Λειτουργεί πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη.

- Το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πάντοτε εξοπλισμένο με τα πιο καταξιωμένα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

- Ακόμη, το εργαστήριο Η/Υ παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο (με υψηλές ταχύτητες ADSL) τόσο για την εξοικείωση των παιδιών με το υπέροχο αυτό μέσο αλλά και για την ανάπτυξη εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή.

Πρωτοπορούμε εισάγοντας για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο των ξένων γλωσσών το λειτουργικό σύστημα Linux

Το Linux (www.hellug.gr, www.linux.gr) είναι μια συλλογική προσπάθεια ανθρώπων από όλο τον κόσμο για τη δημιουργία ενός ανοικτού και δωρεάν λειτουργικού συστήματος, διαθέσιμου σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, υιοθετούμε την έκδοση edubuntu (www.edubuntu.org), μια έκδοση στην Αγγλική γλώσσα, εξειδικευμένη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, γεμάτη από διασκεδαστικά παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με σκοπό τόσο την εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία όσο και την ψυχαγωγία αλλά και τη μάθηση μέσα από τη διασκέδαση. (ρωτήστε μας περισσότερα) Αν το επιθυμείτε, μπορείτε ακόμη και να περάσετε από το χώρο μας για να τα πούμε από κοντά.