Πως τα παιδιά γίνονται αναγνώστες με αυτοπεποίθηση;

Χτίζοντας την αυτοπεποίθηση στο διάβασμα

Τα παιδιά γίνονται αυτόνομοι αναγνώστες με αυτοπεποίθηση όταν:
* Γνωρίζουν να χτίζουν λέξεις χρησιμοποιώντας γράμματα και ήχους
* Αναγνωρίζουν λέξεις
* Συνειδητοποιούν το πώς οι λέξεις σχηματίζουν προτάσεις
* Γνωρίζουν διαφορετικού περιεχομένου βιβλία και πως λειτουργούν

Εφόσον οι καθηγητές μοιράζονται την εμπειρία του βιβλίου με τους μαθητές τους όλες αυτές οι ικανότητες διδάσκονται και αναπτύσονται

Ένα μεγάλο μέρος της εξάσκησης στο διάβασμα λαμβάνει χώρα στο σχολείο, σε μικρές ομάδες όπου κάθε παιδί έχει ένα αντίγραφο του ίδιου κειμένου. Ο καθηγητής ή ο βοηθός θα παρουσιάσουν το βιβλίο, θα κάνουν ερωτήσεις, θα συζητήσουν διαφορετικές στρατηγικές και θα θέσουν το στόχο. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να δουλέψουν με το δικό τους ρυθμό καθώς ο καθηγητής θα βοηθά τα παιδία ένα - ένα με τη σειρά. Στο τέλος της διαδικασίας όλη η ομάδα συζητά το βιβλίο για να διαπιστωθεί τι έχουν κατανοήσει. Τέτοιου είδους εργασίες αποκαλούνται ομαδική κατευθυνόμενη ανάγνωση. Επιτρέπουν στον καθηγητή και τα παιδιά να εργαστούν περισσότερο με ένα τμήμα του ίδου βιβλίου από το να διάβαζαν διαφορετικά βιβλία.

Αυτόνομοι αναγνώστες

Παράλληλα με το ομαδικό διάβασμα και την ανάγνωση μπροστά σε ενήλικα, τα παιδιά θα ξεκινήσουν να διαβάζουν και να απολαμβάνουν βιβλία με κάποιον άλλο συνομήλικο ή μόνα τους. Σε πολλά σχολεία διατίθεται ο ανάλογος χρόνος για το σκοπό αυτό. Διατηρούνται αρχεία από το σχολείο τα οποία έχουν τη δυνατότητα να σταλούν σπίτι όπου και εσείς ως γονείς θα καταγράφετε τις αντιδράσεις του παιδιού ενώ διαβάζει. Πολλά σχολεία έχουν επίσης εθελοντές βοηθούς που μπορούν επίσης να καταγράφουν την πρόοδο του παιδιού σας ενώ το ακούν να διαβάζει.

Ένα επίσης σημαντικό βήμα προς την αυτόνομη ανάγνωση είναι το άκουσμα της ανάγνωσης ενός βιβλίου. Αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει τακτικά στο σχολείο στο δημοτικό. Το άκουσμα της γλώσσας κατ' αυτό τον τρόπο επιτρέπει στο παιδί να εστιάζεται στο νόημα χωρίς να χρειάζεται να δουλεύει με τις λέξεις. Αυτό πραγματικά βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την κατανόηση των διαφορετικών ειδών κειμένου και θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίζει παρόμοια κείμενα αργότερα.
[Βασισμένο σε άρθρο της Judith Puddick]