Πώς μπορούρε να μάθουμε γρηγορότερα και να θυμόμαστε περισσότερα;

Τί είναι η ταχύρρυθμη μάθηση;

Όταν μαθαίνουμε σε φυσιολογικές συνθήκες (με τη βοήθεια βιβλίου ή καθηγητή) στην πραγματικότητα χρησιμοποιούμε λιγότερο από το 20% της χωρητικότητας του εγκεφάλου μας. Κι όμως, οι μαθησιακές μας επιδόσεις δεν είναι προκαθορισμένες. Η νοημοσύνη αποτελείται από μια ομάδα ικανοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν.
Η ταχύρρυθμη μάθηση, γνωστή και ως "σούπερ μάθηση" ή "μάθηση φιλική προς τον εγκέφαλο" είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να βοηθάει ανθρώπους όλων των ηλικιών να μάθουν και να συγκρατούν περισσότερα χρησιμοποιώντας όλο τον εγκέφαλό τους.

Αριστερή και δεξιά σκέψη

Οι παραδοσιακές μέθοδοι μάθησης επικεντρώνονται στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου (που ελέγχει την ικανότητα της γλώσσας, της λογικής και της αλληλουχίας) περισσότερο από τη δεξιά πλευρά (που έχει να κάνει με την μορφή και το σχήμα, το ρυθμό, το χώρο και τη φαντασία).
Η δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των δύο αυτών πλευρών όταν μαθαίνουμε ενεργοποιεί ηλεκτροχημικές δυνάμεις ώστε τα 100 δισσεκατομύρια ενεργά κύτταρα του εγκεφάλου να δουλεύουν περισσότερο.
Μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα όπως τη μελωδία, το ρυθμό και τα λόγια ενός τραγουδιού. Αυτό δείχνει ότι η μάθηση δεν περιορίζεται στη μία πλευρά του εγκεφάλου, αλλά μπορεί να συντελείται και στις δυο πλευρές ταυτόχρονα.

Μαθαίνοντας στην πράξη

Εφόσον μαθαίνουμε να μιλάμε με το να μιλάμε, να κολυμπάμε με το να κολυμπάμε και να οδηγούμε με το να οδηγούμε, είναι επόμενο να κάνουμε τη μάθηση όσο πιο πρακτική και δραστηριοκεντρική γίνεται. Το να δουλεύει κανείς ομαδικά είναι ιδανικό γιατί μια "κoινωνία μάθησης" θα έχει περισσότερη επιτυχία από μεμονωμένους μαθητές.