Πώς μπορούρε να μάθουμε γρηγορότερα και να θυμόμαστε περισσότερα;

Η ταχύρρυθμη μάθηση αυξάνει την ικανότητα των ατόμων να μαθαίνουν ωθώντας τον εγκέφαλό τους να δουλέψει πιο σκληρά. Αυτό μπορεί να επιτυγχανθεί με τη δημιουργία νέων και πρακτικών συνθηκών μάθησης όπως π.χ. η χρήση του δράματος στη Φυσική. Εάν η δραστηριότητα είναι ομαδική τότε η εμπειρία μπορεί να είναι διασκεδαστική αλλά και ωφέλιμη.
Η ταχύρρυθμη μάθηση αυξάνει την ικανότητα των ατόμων να μαθαίνουν ωθώντας τον εγκέφαλό τους να δουλέψει πιο σκληρά. Αυτό μπορεί να επιτυγχανθεί με τη δημιουργία νέων και πρακτικών συνθηκών μάθησης όπως π.χ. η χρήση του δράματος στη Φυσική. Εάν η δραστηριότητα είναι ομαδική τότε η εμπειρία μπορεί να είναι διασκεδαστική αλλά και ωφέλιμη.
Ένα παράδειγμα είναι οι μαθητές στο σχολείο να φτιάξουν ένα τεράστιο μοντέλο μιας σύνθετης χημικής ένωσης ή να δραματοποιήσουν σε ένα λεπτό τον κύκλο ζωής ενός εντόμου ή μια σημαντική ιστορική στιγμή. Ακόμα, να τους ζητηθεί να δημιουργήσουν ένα τραγούδι για μια σύνθετη γεωγραφική δραστηριότητα αντί απλά να γράψουν γι' αυτήν.
'Ολες αυτές οι εμπειρίες θα μείνουν αξέχαστες στα παιδιά, τα ίδια θα έχουν μάθει περισσότερα μέσα από αυτές και έτσι θα αυξηθεί η επιθυμία τους για περισσότερη μάθηση.

Επανάληψη: H μητέρα της Μάθησης

Άλλη μια σημαντική πλευρά της ταχύρρυθμης μάθησης είναι η επανάληψη της νέας γνώσης κατά τη διάρκεια της μαθησιακής πορείας. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ξεχνά το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που επεξεργάζεται μέσα σε μία μέρα εάν αυτές δεν επανεξεταστούν.
Για να βοηθήσετε το παιδί σας να θυμηθεί αυτά που έχει μάθει ενθαρρύνετέ το να σας απαριθμεί τα σημαντικότερα σημεία της γνώσης που έχει κατακτήσει κάθε μέρα. Στο τέλος της εβδομάδας βάλτε το παιδί σας να επανεξετάσει άλλη μια φορά τα κύρια αυτά σημεία. Έτσι θα είναι ένα βήμα μπρστά και όταν έρθει η ώρα της επανάληψης για κάποιο διαγώνισμα.
[Βασισμένο σε άρθρο της Lorna Smith]